Zwangerschapsverlof

Je hebt recht op minstens zestien weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.

Hoe lang de verlofperiode feitelijk duurt, is afhankelijk van de datum waarop jouw baby daadwerkelijk wordt geboren.

Tijdens de tweede controle krijg je van ons een zwangerschapsverklaring waar de uitgerekende datum op staat. Jouw werkgever heeft deze nodig voor het aanvragen van je verlof.

Zwangerschapsverlof
De datum waarop het zwangerschapsverlof ingaat, is afhankelijk van de datum waarop u denkt te bevallen. U kunt vanaf zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum verlof opnemen. U moet in ieder geval vier weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum verlof opnemen.

Bevallingsverlof
Je hebt na de bevalling recht op minstens tien weken bevallingsverlof. Ook al word je baby later geboren dan verwacht.

Zelfstandigen
Vrouwelijke zelfstandigen hebben een wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. De uitkering in de zogeheten Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon.