Onderzoeken in de zwangerschap

Standaard bloedonderzoek

Iedereen die zwanger is, krijgt een bloedonderzoek naar infectieziekten en bloedgroep.
Bij het standaardonderzoek wordt uw bloed onderzocht op:

  •  hemoglobinegehalte
  •  bloedgroep ABO
  •  Rhesus-D-factor
  •  Rhesus c
  •  glucose
  •  bloedgroepantistoffen
  •  syfilis (lues)
  •  hepatitis B
  •  hiv.

Screening op down-,edwards-en patausyndroom

Tijdens de eerste controle zullen we jullie vragen of jullie informatie willen ontvangen over de mogelijkheden van screening op deze syndromen. Wanneer jullie dit willen, zullen we jullie uitgebreid hierover informeren om een juiste keuze te kunnen maken.
Wij adviseren om je alvast voor te bereiden op dit gesprek door de informatie te lezen op deze site

– de NIPT (niet-invasieve prenatale test) Dit is een bloedtest bij de zwangere.
De NIPT kost €175 . Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en moet je dus zelf betalen. Klik hier voor meer informatie.

Voor meer informatie klik hier
folder

13 weken echo
De 13 wekenecho is een medisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij uw kind. De 13 wekenecho lijkt veel op de 20 wekenecho. Bij beide onderzoeken bekijkt een echoscopist met een echo-apparaat of je kind lichamelijke afwijkingen heeft. De video vertelt je hier meer over. Klik hier voor meer informatie

20 weken echo

Tijdens dit onderzoek worden meerdere metingen bij het kind verricht.
Je kunt laten onderzoeken of je kindje een aangeboren afwijking heeft, zoals b.v. een open ruggetje. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijzingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.
Voor verdere informatie klik hier.
folder

 

Rhesusonderzoek bij 27 weken zwangerschap

Verschillende uitslagen zijn mogelijk.
Uitslag: geen bloedgroepantistoffen
Je hebt geen antistoffen die het bloed van het kind zullen abreken. Wij kunnen de zwangerschap dan  verder begeleiden. Extra controles zijn niet nodig.
Uitslag: bloedgroepantistoffen gevonden
Je hebt antistoffen.  Het is dan belangrijk het bloedonderzoek regelmatig te herhalen. Het laboratorium zal onderzoeken hoe actief de antistoffen in het bloed van de moeder zijn en hoe groot de kans is dat zij het bloed van het kind afbreken. Als de uitslagen van de onderzoeken goed blijven, kan de verloskundige of huisarts de zwangerschap verder begeleiden. Soms zijn extra controles nodig en neemt de gynaecoloog de zorg over. Als extra controles nodig zijn zal de gynaecoloog regelmatig controleren of bij het kind bloedarmoede ontstaat en hoe ernstig dit is. Dat kan door het bloedonderzoek bij de moeder te herhalen en door echoscopisch onderzoek van de baby. Als de controles geen ernstige afwijkingen laten zien, kan de bevalling gewoon rond de uitgerekende datum plaatsvinden. Als er aanwijzingen zijn dat bij het kind ernstige bloedarmoede ontstaat, kan het nodig zijn om de bevalling vroegtijdig in te leiden of een keizersnede te doen. Heel soms is het nodig het kind al voor de geboorte te behandelen.
Voor meer informatie klik hier

 

Registratie van gegevens
Het is belangrijk dat een arts of verloskundige weet dat je bloedgroepantisto!en hebt. Daarom krijg je een transfusiekaartje. Jouw gegevens worden ook opgenomen in een landelijk informatiesysteem, dat beheerd wordt door Stichting Sanquin Bloedvoorziening. Als je in de toekomst bloed nodig hebt, kan het bloedtransfusielaboratorium jouw gegevens inzien. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is op de registratie van toepassing. Jouw gegevens worden nooit zonder toestemming aan derden gegeven.
Als u na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet en stel ze gerust tijdens het spreekuur