Erkenning

Als je niet getrouwd bent kan het kind toch de achternaam van je partner krijgen. Hiervoor moet je erkenning regelen. Om je kindje te erkennen moet je samen naar het gemeentehuis met geldige legitimatiebewijzen. Dit kun je het beste vroeg in de zwangerschap regelen. Met het erkennen is niet het ouderlijk gezag vastgelegd.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Klant Contact Centrum in Emmen: (0591) 68 55 55.

Om het gezamenlijk ouderlijk gezag vast te leggen dient een verzoek bij de rechtbank ingediend te worden. Het downloaden van het aanvraagformulier kan hier