Spreekuur

Eerste controle
Het eerste bezoek, tevens een kennismakingsgesprek, vindt rond 8-9 weken zwangerschapsduur plaats en duurt ongeveer 40 minuten. Het is een uitgebreid gesprek met uiteenlopende vragen over je gezondheid, de gezondheid van je partner, eventuele ondergane operaties, ziekten en verwante onderwerpen die verband houden met je gezondheid. Mocht je eventueel medicijnen gebruiken, dan is het raadzaam de verpakking bij de intake mee te nemen.
Als er verder bijzondere omstandigheden zijn in je leven, dan is het verstandig dit te laten weten.eerste-echo
Tevens zal in het gesprek aan de orde komen of er sprake is van aangeboren afwijkingen en erfelijke ziekten in zowel je eigen familie als binnen de familie van je partner. Mocht dit het geval zijn dan zal nagegaan worden of er een indicatie bestaat voor verder onderzoek naar de gezondheid van je kindje. Eveneens zullen we je tijdens het eerste bezoek uitleg geven over echoscopie en het standaard zwangerenbloedonderzoek. Ook zal eventueel de combinatietest en de 20-weken echo besproken worden.
Naast je gezondheid is het verloop van eventuele eerdere zwangerschappen belangrijke informatie voor de verloskundige. Dus heb je gegevens van je vorige zwangerschap, indien je niet bij ons onder controle bent geweest, is het erg prettig als je deze meeneemt.
Verder wordt tijdens de eerste controle ook de eerste echo (vitaliteitsecho) gemaakt.

Tot slot krijg je informatie mee, zoals tijdschriften en folders.

Vanzelfsprekend is je partner of iemand anders bij de controles van harte welkom.

Vervolgcontroles
Na de intake zullen we samen een termijnecho inplannen. Dit kan op ons daarvoor ingeplande avondspreekuur.
In de eerste helft van de zwangerschap zullen er om de 4 weken controles plaatsvinden, dit loopt op tot wekelijkse controles aan het einde van de zwangerschap. Afhankelijk van je persoonlijke situatie zijn er minder of meer controles mogelijk.
Bij elk bezoek wordt je bloeddruk gemeten en gewicht bepaald, daarnaast wordt de groei en ligging van de baby gecontroleerd. Vanaf 12 weken is het mogelijk om het hartje te horen kloppen.

Bij het eerste bezoek en rond 30 weken wordt het ijzergehalte gecontroleerd. Op indicatie wordt dit eerder gedaan of zal ander bloedonderzoek ingezet worden. Bij ieder bezoek is er de gelegenheid om vragen te stellen of eventuele onzekerheden te bespreken. Het is verstandig je vragen en opmerkingen van tevoren op te schrijven, zodat je ze tijdens het bezoek niet vergeet.

Stagiaires
Er lopen in de praktijk regelmatig studenten verloskunde stage. Wie er stage loopt en wanneer zal op de site vermeld worden en hangt ter inzage op de deur naar de spreekkamer. Mocht u het om welke reden dan ook niet prettig vinden dat de student(e) aanwezig is tijdens het spreekuur en/of de bevalling, of tijdens de kraamvisite dan kunt u dat aangeven bij de betreffende verloskundige. De studenten zullen onder onze begeleiding ook verloskundige handelingen verrichten.