Corona informatie

Beste allemaal,

We proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen en maatregelen betreffende het Corana virus, en wat dit voor jullie betekent in de zwangerschap. We willen jullie vragen je mail goed in de gaten te houden (ook de ongewenste mailbox), onze Facebook regelmatig te checken en de site.
Het kan ook zijn dat we voorafgaand aan de spreekuur afspraak telefonisch contact met je opnemen. Wij bellen met een anoniem nummer, dus vragen jullie deze wel op te nemen.

Via de mail hebben we jullie op de hoogte gebracht van de maatregelen die we hebben moeten nemen binnen de praktijk. We vragen jullie deze maatregelen in acht te nemen. Samen staan we sterk! We begrijpen dat sommige maatregelen teleurstellingen oproepen, we proberen daar zo goed mogelijk een middenweg in te vinden (bijvoorbeeld; videobellen met je partner tijdens de controle op de praktijk)

Belangrijkste maatregelen;
Het gewone spreekuur zal doorgaan zoals de afspraken met jullie zijn gepland. We willen jullie vragen om op de afgesproken tijd aanwezig te zijn, niet veel te vroeg en ook niet te laat (om zo min mogelijk andere zwangeren tegen te komen)

We doen alleen de controles die medisch noodzakelijk zijn, dit houdt in dat we de pretecho’s helaas moeten annuleren.

De controles zien er als volgt uit;
– We willen je vragen alleen naar de controles te komen, dus geen extra mensen mee.
– We meten je bloeddruk, doen uitwendig onderzoek en eventueel als deze gepland was een medische echo. Vragen en uitleg doen we telefonisch om het contact zo kort mogelijk te houden. Dit zal of voorafgaand aan je afspraak zijn of na die tijd.

Houd je telefoon dus in de gaten. Wij bellen met anoniem nummer.

Bij verschijnselen vragen we jullie ons te bellen en niet naar de praktijk te komen. We zullen telefonische een nieuwe afspraak inplannen

Dit houdt in bij de volgende verschijnselen ons op de hoogte te brengen;

  • Koorts >38 graden
  • Verkoudheid of luchtwegklachten
  • Hoesten

Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19

Ben ik besmet met het Coronavirus?

Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders  is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?

Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

 

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken