Geboorte aangifte

Wanneer de baby geboren is dan ben je verplicht het kind binnen 3 dagen na de geboorte aan te geven bij de gemeente waarin het kind geboren is. Dat is dus niet perse de gemeente van je woonplaats. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn.

Geboorteaangifte doe je bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de geboorteplaats nadat er telefonisch een afspraak is gepland via telefoonnummer 140591.
Bij de aangifte moet je een identiteitsbewijs van vader en moeder meebrengen.

De aangifte wordt in principe gedaan door de vader van het kind. Als de vader geen aangifte kan doen, dan mag deze ook gebeuren door een ander persoon die bij de geboorte aanwezig was.

Aangifte kan als volgt:
♦ De wettelijke vader (door huwelijk met de moeder)  → trouwboekje meenemen
♦ Degene die het kind heeft erkend (zie zwangerschap) → bewijs van erkenning meenemen
♦ Ben je alleenstaand, dan mag diegene die bij de bevalling aanwezig was (bijv. moeder/ vriendin) je kindje aangeven met jouw toestemming. Houd er rekening mee dat er bij de aangifte om een legitimatiebewijs wordt gevraagd.

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt bij de aangifte een geboorteakte op, waarin de volgende gegevens worden opgenomen:
♦ Geboortedatum en tijd van de geboorte
♦ Geboorteplaats
♦ Het geslacht van je kind
♦ Voorna(a)m(en) en achternaam van je kind,
♦ Geslacht, voorna(a)m(en), geboortedatum, beroep en woonplaats van degene die de aangifte doet
♦ Voorna(a)m(en), geboortedatum, beroep en woonplaats van de moeder
Na aangifte, wordt een uittreksel meegegeven van de geboorteakte.

Het is ook raadzaam de baby tijdens de kraamperiode aan te melden bij de zorgverzekering. Dit kan vaak telefonisch.

Klik hier voor meer informatie over geboorte aangifte