Klachtenregeling

Wanneer er klachten bestaan over de verloskundige hulp, of de benadering door een van ons, dan is het aan te raden eerst met de verloskundige zelf daarover te praten.Misschien is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden.
Als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

De KNOV-Klachtencommissie:

  • doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht
  • kan een aanbeveling aan de verloskundige doen
  • behandelt uw klacht onafhankelijk
  • hanteert het beginsel van hoor en wederhoor van klaagster en aangeklaagde
  • heeft geheimhoudingsplicht
  • doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding 

Contactgegevens 

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90
e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl